TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Visual Studio sẽ có một phiên bản dành cho hệ điều hành Mac

Microsoft đang có kế hoạch để mang toàn bộ sức mạnh của Visual Studio lên hệ điều hành desktop của Apple, macOS. Trong một công bố chính thức, Microsoft cho biết họ sẽ phát hành bản preview đầu tiên của Visual Studio dành cho Mac tại hội nghị Connect ();, diễn ra vào ngày 16-17 tháng 11.

Thông báo này cho thấy Microsoft cuối cùng cũng đã bỏ qua những rào cản cạnh trạnh và sẵn sàng hỗ trợ cho hệ sinh thái phần mềm của Apple để mở rộng phạm vi cho các sản phẩm của họ. Với phiên bản sắp được ra mắt này, Microsoft mong muốn rằng các nhà phát triển có thể làm việc với các dự án của họ mà không cần phải lo lắng gì về các giới hạn giữa các hệ điều hành. Visual Studio dành cho Mac là một phiên bản hoàn toàn giống với phiên bản dành cho Windows. Mặc dù Microsoft sử dụng “skin” cho IDE để nó phù hợp với hệ điều hành MacOS nhưng nó vẫn sẽ hoạt động đúng như những gì các nhà phát triển đã làm trong phiên bản Windows.

"Ở mức độ cốt lõi, Visual Studio dành cho Mac là một phiên bản “copy” của Visual Studio dành cho Windows. Nếu bạn thích các trải nghiệm phát triển trong Visual Studio nhưng cần hoặc muốn sử dụng hệ điều hành MacOS, bạn sẽ cảm thấy chúng không hề khác biệt. UX của nó được lấy cảm hứng từ visual Studio, nhưng nó được thiết kế để trông giống với các ứng dụng native của hệ điều hành MacOS. Và cũng giống như phiên bản Visual Studio dành cho Windows, bạn có thể sử dụng một trình biên tập gọn nhẹ Visual Studio Code khi bạn không cần một IDE đầy đủ".

Phiên bản này cũng sẽ cho phép các nhà phát triển dễ dàng phát triển ứng dụng cho một nền tảng và port sang các nền tảng khác bằng cách sử dụng Xamarin vì nó cho phép truy cập vào các native APIs và sử dụng một bộ code cho tất cả các nền tảng. Mục đích của Microsoft là khi các nhà phát triển sử dụng Visual Studio trên máy Mac để phát triển các ứng dụng cho iOS, họ cũng có thể hỗ trợ cho Windows thông qua Windows Platform Universal (UWP). Điều này có thể giúp Microsoft có được một số ứng dụng cho nền tảng Windows (và cả Windows Mobile).

Ngoài ra, mục đích thực sự đằng sau việc giới thiệu phiên bản Visual Studio dành cho Mac là muốn các nhà phát triển có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu dịch vụ điện toán đám mây của hãng, Microsoft Azure. Gói cài đặt Visual Studio đi kèm với một server backend dựa trên Azure để hỗ trợ phát triển thông qua .NET Core.

Hãy truy cập vào đây để biết thêm thông tin và có được một cái nhìn sâu hơn về sản phẩm chính thức, trước khi nó phát hành trong vài ngày tới.

Link: http://gamestudio.vn/tin-tuc/20-tin-cong-nghe/visual-studio-se-co-mot-phien-ban-danh-cho-he-dieu-hanh-mac-1297.html

Upgraded from project.json to csproj for SimplCommerce

Upgraded from project.json to csproj for SimplCommerce – Thien Nguyen – a developer

Today, we have upgraded from project.json to csproj for SimplCommerce. It’s simple than what I have thought. In this blog post I will share you this journey.

While working with ASP.NET Core in SimplCommerce, I felt in love with project.json. It’s an innovation, modern and simple. However, in order to make the tooling compatible with other .NET app models (WinForms, WPF, UWP, ASP.NET, iOS, Android, etc.), Microsoft has decided to move .NET Core projects to .csproj/MSBuild. More detail about this can be found here.

Struggling for a while, we finally decided to say goodbye to project.json.

Goodbye project.json

Microsoft doesn’t support .NET Core csproj on VS 2015. So, to work with csproj, we need to install VS 2017 RC or go with command line. I chose to install VS 2017 RC :). I use the lasted version of VS 2017 RC which included .NET Core 1.0 SDK – RC4.

After installed VS 2017 RC. I opened the SimplCommerce.sln. VS 2017 show a dialog and ask for an upgrade. Note it’s an one way upgrade. Once upgraded, you cannot go back.

Goodbye project.json

Took a deep breath and click OK. Whoo! sucessful, the migration report show no error, there was a warning on the solution file but it not important. All the projects are loaded.

Wait “Error occurred while restoring NuGet packages: The operation failed as details for project SimplCommerce.WebHost could not be loaded.” appeared in the Output panel. None of the project can build because all the dependencies could not be loaded.

Right click on the solution and then click “Restore Nuget Package” didn’t work aslo the same error appeared. Tried to workaroud in VS 2017, no luck.

Then I opened command line and typed “dotnet restore”, enter. wow

“C:\Program Files\dotnet\sdk\1.0.0-rc4-004771\NuGet.targets(97,5): error : ‘1.1.0-preview4-final;1.0.0-msbuild3-final’ is not a valid version string. [D:\Projects\SimplCommerce\SimplCommerce.sln]”

Let find this string. It is in the SimplCommerce.WebHost.csproj

<DotNetCliToolReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet" Version="1.1.0-preview4-final;1.0.0-msbuild3-final" />

It seem not correct, let remove the “1.1.0-preview4-final;”

All the projects build sucessful. Control + F5 the application run just fine.

Let take a look at what have changed.

  • All the file project.json, **.xproj was removed. The global.json is removed also.
  • The files project.lock.json are renamed and moved here obj\project.assets.json
  • The SimplCommerce.sln just change a little but and seem not important
  • The **csproj look simple and nice

So SimplCommerce has been upgraded to use csproj. There are a couple of things I want to note here:

AppVeyor hasn’t offically support .NET Core csproj. But you can request to join their beta here Travis hasn’t support also. I have submited the request https://github.com/travis-ci/travis-ci/issues/7301

And below are some useful references: